הסכם פעולה בין מתווכים

"דרנא" תיווך וניהול שירותי נדל"ן

משרד ראשי: 08-000000, פקס: 080000000,   דוא"ל: darna4111@gmail.com.   אתר-  darna1.co.il.www   ע.מ  600000000

 

הסכם שיתוף פעולה בין מתווכים

 

הסכם זה נערך  ב ____________  בתאריך  ________________

 

בין :  " דרנא "   ……………………………      ( מצד אחד)       להלן " תיווך וניהול שירותי נדל"ן "

 

לבין : ______________________           (מצד שני)         להלן  "————————–"

 

הואיל ו " דרנא "   מעוניינים לשתף פעולה עם  ________________________ בנושא תיווך נדל"ן

 

והואיל ו  ___________________________מעוניין לשתף פעולה עם " דרנא " בתיווך נדל"ן

 

והואיל והצדדים מעוניינים למסד את מערכת שיתוף פעולה ביניהם בהסכם מחייב ולקבוע בהסדרים ממצים את תנאי שיתוף ותנאי העבודה ביניהם כמפורט להלן :

 

על כך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 • כללי
 1. המבוא והנספחים להסכם זה יחשבו כחלק בלתי נפרד ממנו, ודינם כיתר הוראות ההסכם לכל דבר ועניין
 2. הסכם זה בא להסדיר באופן כולל את תנאי ההתקשרות בין הצדדים בכל הקשור לשיתוף הפעולה בתיווך ושיווק נכסים.
 3. שיתוף הפעולה יבוצע בין מנהלי המשרדים או נציגים אחרים שימונו ע"י בעלי המשרדים וייצגו אותם בכל הקשור בביצוע
 4. מנהלי המשרדים מתחייבים בזאת לבצע את שיתוף הפעולה הזה בכנות ביושר ובהגינות.
 5. בעל המשרד מצהיר כי לו ולסוכניו המעורבים בשיתוף פעולה זה יש רשיון תקף לעסוק בתיווך נדל"ן
 • הגדרות ותנאים
 1. עסקת תיווך הינה עסקה לתיווך או שיווק נכסים שמשמעותה : מכירה, רכישה, השכרה או שיווק נכסים.
 2. "נציג המוכרים" הינו משרד התיווך המייצג בעלי הנכס או מיופה הכוח מטעם הבעלים, של הנכס מעורב בעסקת הנדל"ן.
 3. תנאי הכרחי לקיום שיתוף הפעולה עם "נציג המוכרים" הוא קיום טופס התחייבות לתשלום דמי תיווך חתום ע"י המוכר או בא כוחו הכולל את כל פרטי המוכר לרבות כתובתו ומספר תעודת הזהות שלו.
 4. "נציג הקונה" הינו משרד התיווך המייצג את הקונה בביצוע העסקה.
 5. תנאי הכרחי לקיום שיתוף הפעולה עם המשרד המייצג את הקונה/שוכר הוא קיום טופס התחייבות לתשלום דמי תיווך חתום ע"י הקונה/שוכר או בא כוחו הכולל את כל פרטי הקונה/שוכר לרבות כתובתו ומספר תעודת הזהות שלו.
 • דמי התיווך
 1. כל אחד מהמשרדים המעורבים בשיתוף פעולה יהיה זכאי לדמי התיווך מהגורם אותו הוא מייצג, זאת בהתאם להסכמה על שיעור דמי התיווך שנקבעו ונחתמו בין משרד התיווך והלקוח אותו הוא מייצג, אלא אם יוחלט אחרת בין משרדי התיווך.
 2. כל אחד מהצדדים יגבה את דמי התיווך שלו מהגורם אותו הוא מייצג. במידה ואחד הצדדים לשיתוף לא יצליח לגבות את דמי התיווך מהלקוח אותו הוא מייצג, אין לצד השני כל קשר או נגיעה לכך.
 3. שני הסעיפים הנ"ל תקפים לכל שיתופי הפעולה העתידיים בין הצדדים, אלה אם הוחלט אחרת לפני ביצוע שיתוף פעולה לגבי עסקה מסוימת, במסמך חתום ומחייב בין הצדדים. ( לדוגמה במקרים בהם מוחלט בין הצדדים להסכם זה על חלוקת דמי התיווך המצטברים בקופה משותפת )

חתימה עמ' 1………

 

* מוסכם שבמסירת הפרטים על הנכסים באמצעות המייל יספיק כדי שהצדדים יתחלקו בעמלת התיווך כמובהר בחלוקת העמלה ותכתובת אחת מאשרת קבלת מיילים.

* כל קשר עם הקונה / בעל נכס יהיה על פי ההתנהלות שקופה וישרה והצדדים יעדכנו אחד את השני בכל התפתחות

* כל צד מהמתווכים יהיה אחראי לגבות את עמלת התיווך מלקוחו ועל אחריותו

בעסקאות משותפות ** קופה משותפת 50%-50% __** כול צד גובה מהצד אותו הוא מייצג

** הקף בעיגול את המוסכם

 • פניית משרד התיווך המייצג את הקונה  להלן  "נציג הקונה"

 

 1. פנה "נציג הקונה" למשרד התיווך השני ( להלן "נציג המוכרים" ) בבקשה להראות לקונה נכסים לרכישה או להשכרה.
 2. יבדוק "נציג המוכרים" האם אינו מייצג את הקונה הנ"ל ויודיע על כך ל "נציג הקונה".
 3. במידה ו"נציג המוכרים" מעוניין בשיתוף הפעולה זה, יעביר ל"נציג הקונה" טופס הסכמה לשיתוף פעולה, הטופס יכיל התחייבות לא לפנות מיוזמתו לקונה בהצעה לייצג אותו.
 4. "נציג הקונה" מתחייב לא לפנות לבעלי הנכסים אשר הוצגו לקונה על ידי "נציג המוכרים", בבקשה לייצג אותם.

ד.   פניית משרד התיווך המייצגים את המוכרים    להלן  "נציג המוכרים"

 1. פנה "נציג המוכרים" למשרד התיווך השני ( "נציג הקונה" ) בבקשה למצוא קונים לנכסים אשר ברשותו.
 2. יבדוק "נציג הקונה" האם גם הוא אינו מייצג את המוכרים הנ"ל, ויודיע על כך ל "נציג המוכרים".
 3. במידה ו"נציג הקונה" מעוניין בשיתוף פעולה זה, יעביר ל"נציג המוכרים" טופס הסכמה לשיתוף פעולה, הטופס יכיל התחייבות לא לפנות מיוזמתו למוכרים בהצעה לייצג אותם.
 4. "נציג המוכרים" מתחייב לא לפנות לקונה בבקשה לייצג אותו.

ה. הודעות  ( העתיק אחד הצדדים את כתובתו יודיע על כך לצד השני.)

 1. כתובת הצדדים להסכם זה כמצוין להלן, או כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים זה לזה בכתב.

 

 1. דרנא :  יפה נוף 23/619  . טל נייד : 0587447098 .  טל נייח: ………………….
 2. (אחר) :  …………………  . טל נייד : ………………… .  טל נייח: ………………….

 

והוראות שונות

 1. כל שינוי בתנאי הסכם זה יידון ויסוכם בין הצדדים במישרין, ולא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר בכתב.

הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על פי ההסכם, והם מקבלים על עצמם את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם.

 

_____________                                                                       __________

דרנא                                                                                        אחר                          חתימה עמ' 2………

Print Friendly, PDF & Email
0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский