תשלומים, מסים והיטלים

 

דיווח לרשות המסים

המוכר והרוכש של כל זכות במקרקעין חייבים למסור הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין ברשות המסים לאחר ביצוע העסקה. איחור בהגשת הדיווח עשוי לגרור קנסות וריביות, לכן חשוב להגיש את הטפסים בזמן.

המוכר יכול להגיש את הצהרתו באחת משתי הדרכים הבאות:

הצהרה רגילה: מוגשת תוך 30 יום מהחתימה על חוזה המכר ומפרטת את התמורה בעד מכירת הזכות, התמורה בגין רכישת הזכות ואת הצהרות הרוכש בעניין מס השבח.

הצהרת שומה עצמית: מוגשת תוך 50 יום מהחתימה על חוזה המכר ומפרטת את סכום המס שעל המוכר לשלם ודרך חישובו, בנוסף לכל שאר הפרטים שמופיעים בהצהרה הרגילה.

הקונה יכול להגיש את הצהרתו באחת משתי הדרכים הבאות:

הצהרה רגילה: מוגשת תוך 30 יום מהחתימה על חוזה המכר ומפרטת את התמורה בעד רכישת הזכות.

הצהרת שומה עצמית: מוגשת תוך 50 יום מהחתימה על חוזה המכר ומפרטת את סכום המס שעל המוכר לשלם ודרך חישובו, בנוסף לכל שאר הפרטים שמופיעים בהצהרה הרגילה.

קיימים שלושה טפסים לצורך הדיווח, שיכולים לכלול את הצהרת המוכר והרוכש ביחד או בנפרד:

טופס 7000: מיועד להגשת הצהרה על מכירה או רכישה של דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח, שאינה כוללת זכויות בניה בלתי מנוצלות.

טופס ב/7000: מיועד להגשת הצהרה על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין, שהרווח ממכירתה חייב במס שבח, אך מבוקש בגינה פטור לפי סעיף 50 (דירת קבלן).

טופס 7002: מיועד להגשת הצהרה על מכירה או רכישה של זכות במקרקעין שאינה נכללה בשני הטפסים שהוזכרו. לטופס זה יש לצרף את טופס חישוב מס שבח מקרקעין.

מסים שמוטלים על מוכר הדירה

מס שבח הוא למעשה מס על רווח הון. חישוב הרווח נעשה בשקלול של מועד הרכישה, מחיר המכירה, מועד המכירה, עליית המדד והוצאות שונות אחרות. החוק גם מגדיר מצבים שונים לקבלת הקלות או פטור ממס שבח, באתר רשות המסים תוכלו לקרוא את מדריך למוכרים דירת מגורים – פטור ממס שבח. ניתן לחשב את מס השבח באופן עצמאי בעזרת כלי החישוב שעומד לרשותכם באתר רשות המסים. תשלום של מסי מקרקעין לרשות המסים ניתן לבצע באופן מקוון דרך האינטרנט בשירות התשלומים הממשלתי או באמצעות הגעה למשרדי מיסוי המקרקעין של רשות המסים.

מסים שמוטלים על רוכש הדירה

מס רכישה חייב בתשלום כל הרוכש זכויות במקרקעין. שיעור המס עולה ככל שעולה מחיר הנכס לפי מדרגות מס המתעדכנות מדי שלושה חודשים. מס הרכישה על דירה שאינה משמשת למגורים עומד על 5% מערכה, וכן קיימים שני מסלולים לתשלום מס רכישה לדירת מגורים:

מסלול "דירה יחידה" ובו שלוש מדרגות מס: 0.5%, 3.5% ו-5%. התנאי לזכאות במסלול זה הוא שהדירה הנרכשת הנה הדירה היחידה של הרוכש.

מסלול למי שזאת דירה שניה ובו שתי מדרגות מס: 3.5% ו- 5%

החוק מגדיר גם תנאים להקלות ופטורים ממס רכישה במקרים מהם הרוכש הינו קרוב משפחה, נפגע פעולות איבה, עולה חדש ועוד.

זוג צעיר הרוכש דירה ראשונה זכאי לפטור ממס על רכישת דירות בסכום של עד 1,350,000 ₪.

מסים מטעם הרשות המקומית

היטל השבחה, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רשאית להטיל על בעל הנכס במקרים שהוועדה אישרה תוכנית בנייה אזורית שתביא לעלייה בשווי הנכס שלו. בעת מכירת דירה או נכס אחר, חובת תשלום היטל ההשבחה היא על המוכר. גם אם בחוזה המכר יוסכם בין שני הצדדים שהקונה יספוג את ההיטל, הרשויות עדיין יראו את המוכר כחייב שכן הן אינן מחויבות להסדרים פנימיים בין שני הצדדים.

גובהו של ההיטל הוא מחצית מגובה ההשבחה, והוא נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המעריך את הנכס. המוכר יכול להגיש שומה נגדית בעזרת שמאי פרטי ולערער על גובה ההיטל או לבחון את זכאותו לפטור מהיטל ההשבחה. על פי חוק התכנון והבנייה, תשלום ההיטל הוא תנאי להעברת הנכס בטאבו.

תשלומים למנהל מקרקעי ישראל

אם הדירה שרכשתם נמצאת על קרקע השייכת למנהל מקרקעי ישראל ועדיין לא עברה היוון, כלומר הזכויות על הקרקע לא עברו לבעלי הדירה, תידרשו לשלם תשלומים למנהל מקרקעי ישראל. לכן, לפני הרכישה מומלץ לברר האם לדירה יש חובות כלפי מנהל מקרקעי ישראל וכיצד היא רשומה.

אם אתם רוכשים נכס שהזכויות בו הן על פי חוזה חכירה לא מהוון עם המנהל, תידרשו לשלם דמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל כתנאי להעברת הזכויות בנכס. דמי ההסכמה הם בגובה שליש מעליית ערך הקרקע.

כמו כן, במסגרת הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל, ניתנת לחוכרים אפשרות לקבל בעלות על קרקע מהוונת, ללא עלות או בעלות נמוכה. באתר מנהל מקרקעי ישראל ניתן לקרוא על הרפורמה ועל השפעתה על בעלי הדירות בישראל.

0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *