טופס הזמנת שירותי תיווך

  הזמנת שירותי תיווך במקרקעין-מכירה/קניה/השכרה

  כוכבית=סימן חובה*

  תאריך ההזמנה*

  סוג העסקה*

  סוג השירות:

  פרטי המזמין:

  שם ומשפחה*

  מפרט של הנכס:

  סוג הנכס*

  זהות המזמין* :*סוג עסקה" : בעלות קרקע : *חדרים קומה* :קומות בבנין:מרפסות* : *שירותים :*מעליות : מחסן:חזית:כווני אוויר:נוף: *חניה:נגישות:*דוד חימום:*מקלט : מצב :רהוט: *מקלחות: : *מזגנים
  פרטים נוספים:

  הצהרת המזמין: מוכר/קונה/משכיר/שוכר

  1. אני ממלא ההזמנה באמצעות אתר דרנא מצהיר בזאת כי בקשתי מדרנא- להל"ן "המשרד" לפעול למכירה/קניה/השכרת הנכס שפורט לעיל להל"ן "הנכס" ע"י המשרד או מי מטעמו.

  2. הנני מתחייב לשלם את עמלת התיווך ל"משרד" מיד לאחר חתימת ההסכם המחייב בין הצדדים בנוגע לנכס. דמי התיווך המוסכמים הם :
  א. במכירה/קניה: האחוז מהסכום הכולל כפי שמופיע בהסכם המכירה בין הצדדים לרבות ציוד, ריהוט ותכולה בתוספת מע"מ הוא*:
  ב. בהשכרה : גובה דמי השכירות של המשכיר או השוכר (חודש אחד לתקופה של שנה ), בתוספת מע"מ יהיה*
  3. ידוע לי שבמידה ולא אשלם למשרד את עמלת התיווך כפי שמפורט לעיל ולא יאוחר מתוך שבוע מיום חתימת חוזה מחייב לגבי הנכס, יצורפו בנוסף או במצטבר עוד 4% מדמי התיווך לסך דמי התיווך המגיעים למשרד וזאת עבור כל חודש איחור שיחושב מיום ביצוע העסקה ועד ליום התשלום בפועל בצירוף ריבית והצמדה כחוק ובתוספת כל ההוצאות שייגרמו למשרד דרנא עקב אי תשלום במועד כאמור.
  4.המזמין מתחייב להודיע למשרד דרנא במיידי על כל בעיה הקיימת או נוצרת במהלך תקופת ההתקשרות בנכס.(ישיר או צד ג')
  5. המזמין מתחייב להודיע למשרד במיידי על כל בעיה קיימת או נוצרת במהלך תקופת ההתקשרות בנכס.
  6. אני מאשר כי הומלץ לי על ידי המתווך להסתייע בשירותי עורך דין או מומחים אחרים לפי הצורך במהלכי העסקה.
  7. הזמנתי מתייחסת לפרטים שלעיל ולכל עסקה שתתבצע מהזמנה זאת.

  הצהרה נוספת ביחס לקונה/שוכר**

  1 .אני הח״מ מבקש/ת בזה כי תפעלו בשמי ועבורי למציאת נכס כמפורט להלן. התחייבותי זו הינה
  לתשלום דמי תיווך בסכום המצויין מטה, מיד לאחר חתימת הסכם מחייב לרכישה / שכירת נכס
  בנדל״ן / מקרקעין.
  2 .הנני מצהיר/ה כי הנכס המצויין מעלה הוצע לי לראשונה ע״י משרדכם.
  3 .ידוע לי כי הנתונים שמסרתם לי ביחס לנכסים שהצעתם לי לרכישה / השכרה, לקוחים מכל מדיה
  אפשרית ואין לי כל התנגדות לכך.
  4 .במידה ואני ו/או מטעמי, באופן ישיר או עקיף, יקנה או ישכור את אחד או יותר מן הנכסים המצויינים
  להלן, מבלי שתקבלו ממני את דמי התיווך, הנני מתחייב/ת לשלם לכם את כפל דמי התיווך המצויינים
  בסעיף 6 להלן, זאת כדמי פיצוי ו/או נזק מוסכם מראש.
  5 .הריני מאשר/ת מצהיר/ה בזה כי אתם הייתם הגורם המרכזי שהביא להתקשרות ביני ובין בעלי הנכס
  וכי אם וככל שיהא נכס שברצוני לרכוש ו/או לשכור, תחול עלי החובה להתייעץ עם בעלי מקצוע שונים,
  לרבות עו״ד ו/או מהנדס וכן לבדוק בעצמי ברשויות השונות את הזכויות בנכס, לרבות מצבו המשפטי
  ו/או הפיסי ו/או התכנוני.
  6 .מוסכם כי שכר טרחתכם יהיה בצרוף מע״מ מכל עסקה בה ארכוש נכס, או בגין הסכם שכירות.
  7 .הנני מצהיר/ה כי במידה ואחתום על הסכם מחייב לעניין נכס שהוצע לי על ידכם, אזי חובת תשלום דמי
  תיווך תחול עלי גם אם מכל סיבה שהיא יבוטל אותו הסכם.
  8 .הנני מתחייב/ת שלא למסור כל מידע לצד ג׳ שהוא ביחס למידע שקבלתי מכם, אלא לשם קיום העסקה
  על ידי או מטעמי ותוך התחייבות מלאה לתשלום דמי התיווך כאמור בהתחייבות זו.

  קבצים מצורפים:

  על החתום:

  המזמין:

  סוג המזמין*  (אופציה)מאשר בחתימת ידי המקורית: ..............................................................................

  המתווך:
  (אופציה)מאשר בחתימת ידי המקורית: ..............................................................................

  בהצלחה מדרנא.

  (הודעה שלא נשלחת, כנראה שחסרים פרטים-ראה שדות שצבועים בצבע אדום)
  (המלצה- למלא ככל שיותר פרטים)
  צריכים סיוע נוסף? פנו אלנו באימייל darna4111@gmail.com

  *חתימה /אישור טופס הזמנת שירותי תיווך נדרשת על פי חוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו- 1997

  Print Friendly, PDF & Email
  0Shares

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

  EnglishFrançaisעִבְרִיתРусский