חילופי דיירים בנכס

על פי פקודת העיריות, חובת תשלום ארנונה חלה על "המחזיק" בנכס- המשתמש בנכס בפועל.

 

בעת חילופי "מחזיקים" (השכרה או מכירה) חובה על בעל הנכס למסור לעירייה הודעה בכתב על

 • בעת עזיבת שוכר את הנכס חלה חובת ההודעה על עזיבת הנכס, וזאת לצורך הפסקת החיוב בארנונה.
 • בהשכרה לתקופה קצרה משנה – יהיה המשכיר חייב בארנונה, ולא השוכר.
 • כל הודעה על כניסה ו /או יציאה של שוכר תעודכן רק מיום ההודעה – בעסקים וגם במגורים.

​​מכירה / קנייה  מסמכים נדרשים:

 • העתק מחוזה רכישה
 • העתק מתעודת זהות מוכר וקונה
 • הערה: על המוכר והקונה להיות נוכחים בעת ההעברה  או ייפוי כח של אחד הצדדים.
 • העתק של נסח טאבו או אישור זכויות ממינהל  מקרקעי ישראל או מחברה משכנת מעודכן.
 • בקשה לנכס סגור במידת הצורך.

שכיר​ות

 • העתק מחוזה שכירות ל 12 חודשים.
 • העתק מתעודת זהות משכיר ושוכר.
 • ייפוי כוח חתום לאחד מצדדים שאינו נוכח.
 • הודעה בכתב והעתק תעודה מזהה על סיום שכירות, כולל טלפון וכתובת למשלוח דואר.

 נכס חדש מקבלן

בבואכם לבצע העברת בעלות ברכישת נכס חדש מקבלן יש להציג את המסמכים הבאים:

 • העתק מחוזה רכישה.
 • העתק מתעודת זהות של הרוכשים עם כתובת עדכנית.
 • אישור מסירת החזקה מקבלן  חתום.
 • רישו כתובת וטלפון עדכנית למשלוח דברי דואר.
 • בקשה לנכס סגור במידת הצורך.

 

​​לתשומת לבכם!

יש להודיע לעירייה תוך 30 יום מחתימת חוזה המכר / שכירות.

 

 

 

0Shares

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *