הזמנת שרות בבלעדיות

  הזמנת שירותי תיווך – בלעדיות במקרקעין

  *כוכבית=סימן חובה

  תאריך ההזמנה * :

  פרטי המזמין:

  פרטי הנכס בעסקה:

  סוג העסקה*:

  סוג הנכס*:


  אני החתום מטה מצהיר בזאת כי ביקשתי מ"דרנא" – להלן “המשרד” לפעול למכירת / השכרת “הנכס” הפורט לעיל להלן – “הנכס”, באופן בלעדי על ידי “המשרד” או כל אחד מנציגיו.
  הנני מתחייב לשלם את עמלת התיווך למשרד מיד לאחר חתימת הסכם מחייב בין הצדדים בנוגע לנכס.
  דמי התיווך המסוכמים הם: (לסכומים יתווסף מע"מ כחוק)

  א. *במכירה: מהמחיר הכולל של “הנכס ”

  ב. *בהשכרה: ( לתקופה של שנה), אך לא פחות ממחיר שכ"ד חודשי במקרה של פחות משנה.

  הבלעדיות תכנס לתוקפה מיום עד יום*:

  פעולות שיווק: בתקופת הבלעדיות יעשו על ידי “המשרד” לפחות שתי פעולות שיווק על פי התקנון בחוק המתווכים.
  • הצבת שלט על “הנכס” או בקרבתו או במרכז מסחרי או על גבי לוח מודעות או כל שלט אחר עליו יוסכם.
  • פרסום מודעה באתר אינטרנט או בקרב קהל לקוחות מסוים המופיע במאגר של המשרד, באמצעי אלקטרוני באמצעות דיוור ישיר או באמצעי ממוחשב אחר אשר ייעודו לשיווק נכסי מקרקעין.
  • פרסום בעיתון יומי אחד נפוץ לפחות.
  • פרסום בעיתון מקומי המיועד לקהל יעד מסוים.
  • הזמנת רוכשים פוטנציאלים או מתווכים נוספים לבקר בנכס במועד שיוסכם עליו.
  • הזמנתם של חמישה מתווכים אחרים לפחות, שבו מצוי “הנכס” העומד למכירה/השכרה, לשתף פעולה לשם מכירת “הנכס”
  פעולת שיווק נוספת (שאינה מנויה בפסקאות 1 עד 6 ) כפי שמוסכם בינינו:
  דמי התיווך ישולמו בכל מקרה ש ”הנכס” יימכר / יושכר בתקופת הבלעדיות, כמו כן ישולמו דמי התיווך במידה ויימכר “הנכס” לאחר תום תקופת הבלעדיות בכל זמן שהוא ללקוח שנודע לו או שהוצג בפניו “הנכס” או שהגיע אל “הנכס” כתוצאה מפעולות שיווקיות בתוך תקופת הבלעדיות גם שלא ישירות ע"י “המשרד” ונציגיו.
  6. בתקופת הבלעדיות לא נאפשר למתווכים אחרים לפעול עבורנו אלא באמצעות “המשרד” בלבד. אנו מתחייבים להפנות אליכם כל לקוח או מתווך שיגיעו או שיפנו אלינו בתקופת הבלעדיות. כל קשר או משא ומתן עם קונים עתידיים או כל גורם בא כוחם אחר ייעשה באמצעות “המשרד” בלבד. בין אם הרוכש הגיע דרככם או בדרך אחרת כלשהי.
  7. במידה ונפר התחייבות זו נפצה את "המשרד" פיצוי מוסכם של 3% ממחיר העסקה.
  8. גורם יעיל: במידה ו"המשרד" או נציגיו יימצאו לקוח ויימכרו / ישכירו את הנכס לאחר תקופת הבלעדיות ויהוו הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם יהיה "המשרד" זכאי לדמי התיווך המוסכמים לעיל.

  קובץ מצורף:

  על החתום


  אני מאשר/ת את תנאי השימוש בדרנא ומצהיר כי קראתי את התקנון"

  מצד שני- המתווך/סוכן
  "אני מאשר/ת את תנאי השימוש בדרנא ומצהיר כי קראתי את התקנון"

  חתימה על טופס הזמנת שירותי תיווך נדרשת על פי חוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו – 1997

  דוא"ל: darna4111@gmail.com. אתר– darna1.co.il.www . טלפון: 0587447098

  0Shares

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *