התשואה על דירה ממוצעת בקריית גת (משכר דירה בלבד, בנטרול התשואה המתקבלת כתוצאה מגידול בערך הנכס בחלוף הזמן) בשנת 2020 עומדת על 3.4%, זאת לפי הנתונים  שלנו.